Projektas:

Viešosios erdvės

"Litexpo" automobilių parkavimo aikštelė

Koncepcija

Esamos automobilių stovėjimo aikštelės sutvarkymas, įrengiant būtinas funkcines zonas bei sutvarkant gerbūvį.

Koncepcija